Nova Gorica, dne 25.03.2016

 


VABILO ZA OBČNI ZBOR

 


Vabimo Vas na 6. občni zbor Društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana
v sredo 06.04.2016 ob 17. uri v prostorih Goriškega muzeja na gradu Kromberk,
Grajska 1, Kromberk, Nova Gorica.

 


Dnevni red:


01. Otvoritev
02. Izvolitev delovnega predsedstva
03. Izvolitev verifikacijske komisije
04. Izvolitev kandidacijske in volilne komisije
05. Poročilo verifikacijske komisije
06. Letno poročilo UO odbora
07. Finančno poročilo UO
08. Poročilo nadzornega odbora
09. Razprava in odločanje o poročilih
10. Predstavitev kandidatov za predsednika in organe društva in izvedba volitev
11. Predstavitev programa za leto 2016
12. Razprava in sklepanje o programu za 2016
13. Razno
14. Zaključek in družabno srečanje

 


Mladen Franko, podpredsednik društva